A.K."Split" osnovan je 27.03.1927. u Splitu i djeluje u 5 sekcija:
Kontakt: aksplit@st.hinet.hr, 021/385-028, N. Tesle 27. 21 000, Split

 

Motorna sekcija, Jedriličarska sekcija, Padobranska sekcija, Eksperimentalna sekcija, Modelarska sekcija.


Motorna sekcija

Trenutno raspolaže sa:

 1. Piper super cub PA-18
 2. Cessna C - 172
 3. Anfibian Avid Flyer (na prodaju)
 4. Po-2 oldtimer
 5. Aero - 3

Jedriličarska sekcija

 

Trenutno raspolaže sa:

 1. Jedrilice tipa Vuk-T
 2. Jedrilica tipa Blanik
 3. Jedrilica tipa Pilatus

Mogućnost avio šlepa (Piper Super Cub) ili šlepa vitlom (Hercules 3).


Padobranska sekcija

..doskok padobranaca na dočeku G. Ivaniševića na Splitskoj rivi...

Trenutno raspolaže sa:

 1. 4 padobrana tipa Parafoil 282 (naravno sa pripadajućim sistemima i rezervma)
 2. 3 padobrana tipa Kluz - 1

Eksperimentalna sekcija

... ekspermentira ...


Modelarska sekcija

Trenutno raspolaže sa:

 1. Cijela hrpa letećik igraćaka, na motorni pogon ili bez njega,...

Za izvođenje svojih letaćkih aktivnosti A.K. "Split" koristi aerodrome: Sinj, Hvar, Grobnik itd,...

Kontakt: aksplit@st.hinet.hr, 021/385-028, N. Tesle 27. 21 000, Split